Ejendomsservice

Ejendomsservice


Vi udfører alt indenfor ejendomsservice, f.eks. vask af trapper/opgange, hovedrengøring af fraflytnings lejligheder, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, snerydning samt andre viceværtsopgaver.


Vi er altid klar med en medarbejder på dette område, hvis jeres eget personale skulle være syge eller måtte have ferie.


Her ser I lidt af opgaver vi løser:

· Tilsyn med fælles installationer: varmecentral, vaskeri m.m.

· Rekvirering af håndværkere

· Beboerkontakt

· Pasning af grønne områder herunder plæne- og hækkeklipning

· Renholdelse og rengøring af fælles områder ude og inde

· Snerydning og glatførebekæmpelse

· Udskiftning af navneskilte

· Udskiftning af defekte lyskilder

· Trapperengøring

· Vinduespolering

· Hovedrengøring


Døgntelefonvagt efter aftale